Motiverende Gespreksvoering Een Methode Om Mensen Voor Te Bereiden Op Verandering - vanzeven.ga

nhg standaard beroerte nhg - inleidingnhg samenvattingskaart de nhg standaard beroerte geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij pati nten met neurologische uitvalsverschijnselen die plotseling ontstaan zijn en het gevolg zijn van cerebrale ischemie transient ischaemic attack tia of herseninfarct of van een spontane intracerebrale bloeding